Previous
Next

کابل های شیلد دار

دلیل شیلد دار کردن سیم و کابل ها محافظت اطلاعات جاری در کابل ها در برابر تداخلات الکتریکی و مکانیکی میباشدنوع شیلد می تواند از جنس مس یا حتی دیگر فلزات رسانا به خصوص آلومینیوم باشد. شیلد را می توان از طریق لایه بیرونی کابل پوشش داد.برای مثال در کابل دو رشته سیم ها در کنار هم قرار داده می شوند و یک بافت شیلد دار روی آن ها را پوشش می دهداگر این کابل ها داری شیلد نباشند وقتی که در مجاورت کابل های پاور و یا نویزهای الکتریکی قرار  گیرند، نمی توانند پارامترهای صحیح را منتقل کنند و سیگنال های دریافتی ممکن است دارای خطا و اعو جاج باشد. در صورت به کارگیری اسکرین (شیلد)، مدار انتقال در برابر تداخلات مغناطیسی بیرونی محافظت میشود

کابل های زوجی

در واقع منظور از کابل زوج یاین است که این نوع سیم ها  به مانند سیم های برق و … دارای رشته های تکی نیستند، نه تنها رشته ی فلزی داخلی (هسته سیم) بلکه در داخل یک پک کابل چندین سیم دیگر وجود دارد که منظم به یکدیگر پیچیده شده و کابل زوجی را به وجود آورده است که استفاده از سیم زوجی مزیت های زیادی دارد.اگر شما هم از کابل شبکه و یا همان کابل های کراس استفاده می کنید برای شبکه کردن دو کامپیوتر، باید بدانید که سیم شبکه هم نوعی سیم زوجی می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد و اگر یک کابل شبکه را به دقت بررسی کنید، در ساختار درونی آن ها خواهید دید که چهار رشته سیم دوتایی (به صورت جفتی – چهار جفت) به یکدیگر تابیده شده و در یک کابل جا گرفته است.

کابل های آنتن

یک نوع کابل چند رشته ای می باشد که با نام شناخته می شود جنس کابل آنتن از مس می باشد و این مس در یک لایه نازک آلمینیومی قرار گرفته است. باید در هنگام نصب سیم آنتن توجه داشت که طول آن نباید از ۱۵ متر بیشتر باشد زیرا بر حسب طول ، هر چه بیشتر باشد افت سیگنال بیشتری خواهد داشت البته این مسئله به طول جنس و قیمت کابل آنتن هم بستگی دارد و اگر نیاز به طول بیشتری هست باید از کابلهای آنتن ۴٫۵C استفاده کرد.

نماینده پخش انواع کابل های شیلد دار و زوجی و آنتنی

جهت خرید محصول با شماره های زیر تماس بگیرید