Previous
Next

سیم و کابل پارس صنعت رسانا

می توان از نامگذاری روی سیم افشان 25 * 1 پارس صنعت رسانا به این نکته پی برد که این سیم از هادی افشان در ساختار خود استفاده کرده است. هادی ها که به آن ها رسانا نیز گفته می شود در سری های افشان به 7 دسته عبارتند از افشان هم مرکز، افشان پیچیده، به شکل طناب، افشان قطاعی، هادی چند جزئی، هادی حلقوی و در آخر افشان فشرده تقسیم می شوند که هادی سیم افشان 25 * 1 پارس از نوع هم مرکز بوده است که در ساختمان خود از یک مفتول مرکزی با رشته های تابیده و احاطه شده در اطراف آن تشکیل گردیده است.
سطح مقطع هادی در نظر گرفته شده برای سیم افشان 25 * 1 پارس برابر 25 میلی متر است این هادی در بیشنه مقاومت می تواند مقدار 0.78 اهم در هزار متر را تحمل نماید.
در هنگام استفاده از سیم افشان 25 * 1 پارس صنعت رسانا که در سیم کشی های ساختمان ها و … مورد استفاده قرار می گیرد به ازاء هر یک کیلومتری وزنی حدودا 255 کیلوگرم حاصل می شود.

نماینده اصلی پخش سیم و کابل پارس صنعت رسانا

جهت خرید محصول با شماره های زیر تماس بگیرید